Wanneer je de Fenix Foundation opneemt in je testament laat je de liefdevolle zorg voor de dieren voortleven en draag je, ook in de toekomst, bij aan de verbetering van dierenwelzijn.?? In je testament kun je één of meerdere personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. Je kunt een bedrag, een percentage of een voorwerp, bijvoorbeeld een kunstwerk of ander bezit, nalaten aan onze stichting. Dit kan vrij van erfbelasting aangezien Stichting Fenix Foundation is aangemerkt als ANBI, Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dit betekent dat jouw bijdrage volledig ten goede komt aan ons doel.

Voor vragen en meer informatie over nalaten via je testament kun je mailen naar info@fenixfoundationbrazilie.nl

Stichting Fenix Foundation – Westerstraat 271 hs – 1015 MH Amsterdam – tel: +316 215 42 875 – mail: info@fenixfoundationbrazilie.nl – reknr:NL64 RABO 0152 3619 44