Privacy Verklaring

Wij informeren hierbij graag over ons privacy-beleid en nemen dit zeer serieus. Wij werken
volgens de nieuwe AVG-wetgeving per 25 mei 2018.

Geheimhouding
Iedere klant kan erop vertrouwen dat alle persoonlijke gegevens bij ons in goede handen
zijn. Wij vragen nooit meer gegevens op dan noodzakelijk is. Dus behalve de naam, alleen
het emailadres voor de maandelijkse nieuwsbrief en evt.
Wij zullen deze gegevens overigens nooit verkopen of beschikbaar stellen aan derden.

Voor onze eigen website werken we met een hostingbureau dat hun server in Nederland
heeft staan. Onze website werkt altijd met een beveiligde verbinding (https). Dit kan
gecheckt worden doordat in de adresbalk met onze website een slotje zichtbaar moet zijn.

Eigen keuzes voor verzending
Onderaan iedere mailing die wij versturen, zijn er links opgenomen, waarbij men zich òf
kan uitschrijven om geen mailings meer te ontvangen, òf de persoonlijke gegevens in kan
zien, waarbij men tevens een eventuele wijziging zelf kan doorvoeren.

Vermelden van namen donateurs
Zoals vaste bezoekers gewend zijn, vermelden wij om volledig transparant te zijn, de
namen van alle donateurs bij de resultaten van de hulpprojecten, behalve als zij hebben
aangegeven dat zij als anoniem vermeld willen worden. Hierbij worden voortaan alleen
voorletters en achternamen genoemd en geen voornamen, email-adressen of
woonplaatsen. Als iemand hier toch bezwaar tegen maakt, vernemen wij dat graag, via
onderstaand email-adres.

Meer informatie?
Mailen met verdere vragen kan naar: info@fenixfoundationbrazilie.nl