De financiële steun die we ontvangen, vanuit donateurs en sponsoren, bedrijfsgiften of kleinere acties, worden in de Fenix Foundation ondergebracht. Alle gelden worden uitsluitend besteed aan de projecten en bedrijfsvoering van de Stichting. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Onkosten worden uitsluitend vergoed bij overleggen van bewijsstukken. Met de verkregen steun tracht de stichting haar doel te bereiken en de dieren in nood het volgende aan te bieden:

– Voeding – Verzorging – Vaccinatie – Castratie en sterilisatie – Onderdak – Herplaatsing – Adoptie

 

Daarnaast wil de Fenix Foundation, door het opzetten van educatieve programma’s en voorlichting, de lokale gemeenschap bekend maken met het begrip dierenwelzijn.